Service en garantie huisliften

Preventief onderhoud en service

Snelle en efficiënte serviceverlening bij storingen is bij een lift van groot belang. Voor liften geldt bovendien een wettelijke onderhoudsplicht. Wij raden u daarom aan een servicecontract met ons af te sluiten. De AB Huislift behoeft bij normaal gebruik slechts 1 x per jaar onderhoud. Indien de gebruiksfrequentie van de lift erg hoog is, adviseren wij u de service-interval uit te breiden tot 2 keer per jaar. Bij preventief onderhoud worden onder andere alle veiligheidsaspecten van de lift getest. Bovendien worden de afstellingen gecontroleerd en bijgesteld. Dit verkleint de kans op storingen. Alle werkzaamheden worden door goed getraind en ervaren personeel uitgevoerd en vastgelegd in een serviceboek. Op verzoek kan het serviceboek worden overlegd aan de bevoegde autoriteiten en keuringsinstanties.

Garantie

Op de AB Huislift krijgt u een jaar garantie. De garantiewerkzaam-heden worden uitgevoerd conform onze algemene voorwaarden en zijn geldig indien het onderhoud binnen de garantieperiode door AB Liften wordt uitgevoerd. Bij het niet afsluiten van een serviceovereenkomst geldt de garantie gedurende 3 maanden na montage van de lift.

Klik hier en u heeft snel een prijs voor uw huislift!
 
AB Huisliften hebben maar weinig onderhoud nodig.Onze huislift heeft maar weinig onderhoud nodig.